Yến sào: món ăn bổ dưỡng

Yến sào, món ăn từ tổ chim yến. Vâng, đó là chiếc tổ của loài chim én biển. Mỗi chiếc tổ phải mất từ 2 – 3 tháng để kết thành và được treo lơ lửng trên vách đá dựng đứng hoặc trong các hang đá sâu thẳm nơi bờ biển.